Du lịch

KAT VIỆT NAM tổ chức định kỳ các chuyến du lịch cho Khách hàng. Đây là cơ hội để chia sẻ, gắn kết, giao lưu giữa KAT và các Đối tác, Khách hàng.